Satış Sözleşmesi

                              EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

 

CİNSİ:

İLİ:

İLÇESİ:

MAHALLESİ:

SOKAĞI:

KAPINO:

PAFTANO:

ADANO

PARSELNO:

 

ALICI……………..………….ile SATICI………………………yukarıda kayıtlı emlağın

aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

 

1-SATICI,sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllıkbrütstopajdahil)

……….……TL’dan satmayı kabuletmiştir.

 

 

2-Satışbedelinemahsuben,ALICI’dan…………..…TLkaparoalınmıştır.

 

3-Satış bedelinin……………….TL’sı peşin,geri kalanıda………….sürede

taksitlerle ödenecektir.

 

4-Bu sözleşme imzalandıktan sonra,Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesine göre,

taraflardan  ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde,verdiği kaparoyu geri

alamayacaktır.SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse,kaparoyu iade edecek ve

kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

 

5–ALICI ve SATICI,kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK

KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren,gerçek satış bedeli

üzerinden%..................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

 

6–Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf,bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte

diğer tarafın maruz kalacağı hertürlü zarar,ziyan,mahkeme ve icra masrafları ile

vekalet ücretinide ödeyecektir.

 

7–Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hertürlü uyuşmazlığın giderilmesinde

………….……….Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/20…

 

 

  ALICI                                        EMLAK KOMİSYONCUSU                                   SATICI


Verification: 82f6f23b04c62ec3