Tapu İçin Gerekli Belgeler

Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Satış için ne kadar ücret öderim?

Satış işlemi için gerekli evraklar:


Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)


Fotoğraf  (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)


İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)


Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)


İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)


Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)


492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için


beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.


6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.


Verification: 82f6f23b04c62ec3